Trendy

Digitální revoluce povede k vytváření nových pracovních pozic – na úkor některých stávajících pozic

Pracovní prostředí přeměňuje digitální mix umělé inteligence (AI), strojového učení a automatizace.

Závratná rychlost pokroku v oblasti technologií autonomní jízdy vyvolala spekulace o tom, že se taxikáři brzy stanou ohroženým druhem. Podle Úřadu statistiky práce jen v prvních čtyřech měsících roku 2017 ztratilo svou práci více než 85 000 amerických pracovníků v obchodech. Další odvětví, která mohou být zasažena, jsou logistika, správa skladových zásob a balení zboží. Ohroženy jsou i některé kancelářské profese, jako jsou auditoři, účetní či právníci.

Výzkumní pracovníci Oxfordské univerzity Carl Frey a Michael Osborne skvěle předpovídali, že kvůli počítačové automatizaci je ohrožena téměř polovina (47 procent) všech pracovních míst v USA, zatímco Bank of England tvrdí, že by automatizace mohla vést ke ztrátě 15 milionů pracovních míst ve Velké Británii, převážně v sektoru služeb.

 

Optimismus generace Y

Navzdory veškeré nejistotě zůstávají členové generace Y přiměřeně optimističtí – a to i přesto, že právě jich se tyto technologické změny nejvíce dotýkají. V celosvětovém průzkumu Světového ekonomického fóra (WEF) provedeném v roce 2016 mezi respondenty ve věku od 18 do 35 let téměř polovina (46 %) dotázaných uvedla, že pracovníci bez správných dovedností budou mít v budoucnu problém najít si práci.

Nicméně čtyři z pěti respondentů se domnívají, že díky technologii více pracovních míst vznikne, než zanikne. Některé práce možná zaniknou, ale u dalších automatizace založená na umělé inteligenci zvýší produktivitu pracovníků a zvýší poptávku po určitých dovednostech. „Pravděpodobně dojde k přímému vytvoření nových pracovních míst,“ uvedla zpráva Výkonného úřadu prezidenta ke konci Obamovy vlády.

Společnost PwC například předpověděla, že „k ovládání autonomních vozidel na silnici budeme potřebovat obdobu dispečerů řízení letového provozu. K vytváření většího počtu pracovních míst pro roboty i lidi přispívají také dodávky ve stejný den nebo robotické balení a skladování.“

Jak uvádí zprávy společnosti McKinsey, třetina nových pracovních míst, která byla v USA vytvořena za posledních 25 let v oblasti vývoje IT, výrobě hardwaru, tvorby aplikací či správy IT systémů, dříve neexistovala.

Rozšiřující se připojení všeho možného od automobilů až po domácí spotřebiče povede k obrovskému nárůstu poptávky po pracovnících v profesích, jako jsou analýza dat velkého objemu či kybernetická bezpečnost. Světové ekonomické fórum předpovídá, že „revoluce v oblasti umělé inteligence téměř jistě povede k vytvoření nových pracovních míst v odvětvích vědy, techniky, strojírenství a matematiky, jako jsou nanotechnologie či robotika“.

 

Tři klíčové dovednosti

Webová stránka Workopolis zabývající se zaměstnaností uvádí, že práce budoucnosti budou vyžadovat tři klíčové prvky: vzdělání STEM (věda, technologie, strojírenství a matematika), kreativitu a emoční inteligenci.

Pracovní pozice, u kterých je nejmenší pravděpodobnost, že budou nahrazeny stroji, se vyznačují tím, že zde hrají lidé zásadní roli. Patří sem oblasti, které vyžadují úsudek a schopnost vytváření blízkých vztahů s druhými – například zdravotničtí pracovníci, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, zubní lékaři a terapeuti, stejně jako učitelé, ale také prodejci.

Světové ekonomické fórum skutečně uvádí, že se zvýší poptávka po specializovaných prodejcích, „protože prakticky každé odvětví bude potřebovat dovednosti pro obchod a vysvětlování nabídky obchodním či vládním klientům a spotřebitelům.“ Je to proto, že budou vysvětlovat inovativní produkty svým zákazníkům nebo je prodávat novým klientům na nových trzích, případně obojí.

Práce, které zahrnují tvůrčí myšlení, se těžko zautomatizují; je těžké představit si počítač, který zastává role umělců, vědců či podnikatelů. Totéž platí i pro vysoce nepředvídatelné úlohy, jaké řeší instalatéři, kteří musejí umět řešit mimořádné situace na různých místech.

 

Nová, pružná pracovní síla 

Nicméně mnoha lidem se změní povaha jejich práce, přičemž velké podniky zjistí, že je stále obtížnější udržet krok s dobou. Tento nový digitální svět je plný drobných podnikatelských firem a samostatně výdělečně činných osob, které hledají práci na digitálních platformách. Ve své zprávě o pracovní síle budoucnosti společnost PwC představuje scénář, kdy „digitální platformy budou spojovat pracovníky se zaměstnavateli, dovednosti s poptávkou, kapitál s inovátory a spotřebitele s dodavateli. To umožní sériovým podnikatelům dosáhnout mnohem většího rozsahu, co se týče jejich vlivu a velikosti.“

Větší zaměstnavatelé „se začnou fragmentovat, aby vytvořili své vlastní vnitřní trhy a sítě, které přetvoří zastaralé hierarchie a podpoří zaměstnance, aby přišli s novými nápady, za které dostanou odměnu,“ dodává. Pracovníci budou flexibilní a pružní, přičemž nebudou mít problém přecházet mezi různými projekty a lokalitami. 

Nezávislost na drahé infrastruktuře a zvýšená míra inovace dává začínajícím podnikatelům pocit svobody a optimismu a umožňuje jim rychlejší rozšiřování podniků a vytváření pracovních míst v rozvíjejících se oblastech.