Jak mohou být pracovníci starší 65 let přínosem v kanceláři

Trendy

Jak mohou být pracovníci starší 65 let přínosem v kanceláři

Vzhledem k tomu, že věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje a miliony lidí plánují pracovat do pozdního věku, musí podniky kanceláře upravit tak, aby byly ku prospěchu zralejších pracovníků, předpovídá trendy James Bidwell ze společnosti Springwise

Když Charles Darwin vydal knihu O vzniku druhů přírodním výběrem v roce 1859, bylo mu 50 let. Zakladateli KFC, plukovníku Sandersovi, bylo 65 let, když v roce 1952 použil peníze ze svého sociálního zabezpečení, aby otevřel první občerstvení servírující smažené kuře. A Peter Roget měl 73 let, když publikoval svůj Tezaurus anglických slov a frází, který ho proslavil.

Pokud vás řádky výše povzbudily, nejste sami. Je velmi lákavé se domnívat, že bychom si mohli budovat kariéru i v pokročilejším věku. A pro mnohé z nás je to realita naší budoucnosti. Podle výzkumného centra Pew Research pracuje od počátku 20. století nejvíce lidí starších 65 let, ale také jich stále více pracuje na plný úvazek.

Zaměstnanci po celém světě odkládají odchod do důchodu. Podle zprávy US Jobs Report pracovalo v roce 2017 alespoň na částečný úvazek téměř 19 procent Američanů ve věku 65 a více let. Třetina pracovníků v Japonsku očekává, že bude pracovat ještě po dosažení sedmdesátky. A ve Velké Británii se počet pracovních sil starších 65 let za posledních 10 roků téměř zdvojnásobil a očekáváme, že se během následujících dvou desetiletí až ztrojnásobí.

Je jasné, že se podniky budou chtít na tuto starší pracovní sílu připravit, aby pracovníci byli maximálně produktivní a byla jim poskytnuta správnou úroveň podpory a integrace. Tak co by měly firmy dělat, aby měly náskok před tím, než situace nastane?

Flexibilnější pracovní možnosti

Společnosti, které nejúspěšněji využívají zkušenosti a dovednosti starších pracovníků, mají bezesporu jeden společný základní rys: flexibilitu. Ta zahrnuje možnosti, jako je práce z kanceláří v hubech, satelitech nebo práce z flexibilních kancelářských prostorů, práce ve virtuálních týmech, používání mobilních zařízení a sdílení kancelářských prostor.

Několik let americká společnost CVS Caremark nabízela program pro „stěhovavé ptáky“, v jehož rámci každou zimu přesunula několik set lékárníků a dalších zaměstnanců ze severních států do teplejších klimatických podmínek. Tato iniciativa od té doby změnila na celý soubor širších opatření, včetně práce na dálku, sdílení pracovních míst a komprimovaných pracovních týdnů.

Nezisková organizace Mitre Corp z USA zavedla postupný odchod do důchodu, který starším pracovníkům umožňuje pomalý přechod z práce do důchodu, přičemž si mohou užívat výhod obojího. Rovněž vyvinula program pohotovostní zálohy na telefonu, který důchodcům umožňuje poskytovat krátkodobou podporu složitých a vysoce specializovaných projektů, a být mentorem mladším zaměstnancům.

Psychologický posun

Když se zamyslíte nad způsobem, jak zvýšit produktivitu starších pracovníků, je jasné, že se musíte zaměřit na psychologii. Podle výzkumu ekonoma Marka Zandiho může mít stárnutí pracovníků v USA za následek snížení národní produktivity. Zandi zkoumal vládní statistiky a dospěl k závěru, že nejstarší pracovníci mají nejnižší produktivitu, protože společnosti pro ně připravují v průměru méně školení nebo neaktualizují software a vybavení, protože si myslí, že je starší pracovníci nebudou umět využívat. Všechny tyto faktory poukazují na nutné inovace v oblasti školení a vzdělávání zaměstnanců.

Některé společnosti na tom již pracují. Jednou z nich je pojišťovna The Hartford, která v rámci reverzního mentoringu vybídla své mladší a technicky zdatnější zaměstnance, aby se o své znalosti podělili se staršími spolupracovníky. Mladší zaměstnanci tak měli příležitost úzce spolupracovat s vedoucími pracovníky společnosti, zatímco starší kolegové mohli těžit z nově nabytých vědomostí v oblasti nových médií. Jak mentoři, tak vzdělávající se kolegové uvedli, že jim tento krok pomohl ve větší produktivitě při práci.

Jak mohou být pracovníci starší 65 let přínosem v kanceláři

Podniky využívají reverzní mentoring k zapojení starších pracovníků

 

Využití technologií a nástrojů

Integraci a podpoře starších pracovníků může pomoci také účinné používání technologií. Jako příklad si uveďme problém s hlučným prostředím, kterým trpí většinou open space kanceláře. Společnosti Future Acoustic proto vyvinula aplikaci Sound Curtain, která využívá mikrofon a reproduktor. Ty pomohou přeměnit rušivý hluk na příznivější zvuky vážné hudby nebo zvuky z přírody, které zvyšují soustředění. O krok dále je instalace vodní stěny, která odděluje kanceláře a vytváří fyzickou stěnu vody a do open space kanceláře přináší uklidňující zvuky vody.

Starším pracovníkům může pomoci zůstat v obraze také rozšířená realita (AR). Německá technologická společnost ioxp vytvořila systém rozšířené reality, který umožňuje vytvářet flexibilní, kognitivní výukové manuály a příručky, při jejichž sestavování se člověk učí. Příručky zobrazují podrobné pokyny přímo do zorného pole spolu s obrázky a animovanými poznámkami, které uživatele provedou pracovním procesem krok za krokem tím, že v poloprůhledné vrstvě zobrazují správný postup. 

Problémy vyvstávají i při každodenním delším používáním počítače. Proto vermontská společnost Ai Squared vyvinula software pro lidi trpící makulární degenerací. Software přeměňuje barvy obrazovky tak, aby byly lépe čitelné, a lidé, kteří mají problémy s černým písmem na bílém pozadí, si mohou e-maily a webové stránky zobrazit v jiných barvách, které jsou pro ně snáze čitelné.

Přeměna fyzické kanceláře

Pro pohodu starších pracovníků je důležitým krokem úprava fyzických kancelářských prostor. Zatímco obecné trendy v kancelářském designu ukazují posun směrem k otevřeným prostorům a prostředí podporujícímu spolupráci, studie společnosti Davenport ukazuje, že starší pracovníci dávají přednost uzavřeným kancelářím, zejména když mají pracovat samostatně a s naprostým soustředěním.

Architektonická firma NBBJ pomáhá zaměstnancům najít optimální pracovní prostředí. Vyvinula proto vlastní systém senzorů Goldilocks rozmístěných po kanceláři, který shromažďuje údaje o teplotě, světle a hluku. Pracovníci si tak mohou pomocí aplikace v chytrém telefonu vybrat z různých možností prostředí. Potřebujete teplejší či chladnější část? Vyhovuje vám světlejší či tmavší zákoutí? Nevadí vám rušnější prostředí nebo chcete klid? Aplikace vám vždy pomůže najít prostředí, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

V budoucnu se práce nebude točit pouze kolem počítačových obrazovek. Výzkum ukazuje, že starším pracovníkům vyhovují alternativní formy práce na počítači u tvorby, zpracování a ukládání informací. Britská startupová společnost Joto přišla s novým způsobem zobrazení digitálního obsahu. Ten využívá tabule s fixou připojené k aplikaci, díky které je možné v reálném čase na tabuli reprodukovat jakýkoli obrázek, zprávu nebo návrh zaslané odkudkoli z celého světa.

Úpravy vyžaduje také kancelářské osvětlení, jelikož oči lidí starších 60 let vnímají pouhou třetinu světla než oči dvacetiletých. Systém HealWell vyvinutý firmou Philips Lighting využívá dynamické LED diody, které napodobují přirozený vzorec denního světla. Intenzita světla se postupně zvyšuje a kopíruje tak měkké světlo východu slunce. Dopoledne se světlo rozjasní a poté se zase intenzita snižuje jako při západu slunce.

Je jasné, že spousta starších pracovníků chce a musí pracovat i po dosažení věku, který se často považuje za důchodový. Současně se společnosti zdráhají zaměstnance pustit jen tak po dosažení věku 65 let, protože jejich znalosti týkající se firmy jsou opravdu nedocenitelné. Díky široké škále inovací v oblasti pracovních postupů budou mnozí z nás schopni pokračovat v produktivní práci až do spokojeného stáří.

 


James Bidwell je generálním ředitelem společnosti Springwise, která se zabývá předpovídáním trendů, a autorem nové knihy, Disrupt! 100 Lessons in Business Innovation (Přerušte to! 100 lekcí o podnikové inovaci) (Nicholas Brealey, 2017). Společnost Springwise, která využívá síť více než 20 000 pozorovatelů ve více než 190 zemích, sdílí nejnovější trendy a inovační myšlenky z celého světa.